Regulamin sklepu

Regulamin obowiązuje od dnia 15.07.21r

Sklep internetowy firmy Rosa Marie działający pod adresem www.strojekomunijne.com (zwany dalej „Sklepem„) prowadzony jest przez przedsiębiorcę pod firmą Jolanta Smaga, ul. Sapowa 2, 26-600 Radom, Polska, NIP 7961974675, REGON 146973011. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet.

§ 1 Założenia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin wydany jest w celu określenia zasad korzystania ze Sklepu, w szczególności zawierania umów sprzedaży, rejestracji konta, wysyłki, płatności oraz dokonywania reklamacji i zwrotów przez klientów Rosa Marie Stroje Komunijne (zwanych dalej „Klientami„).
  2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym Rosa Marie  wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
  3. Obowiązujący Regulamin dostępny jest w zakładce „Regulamin” umieszczonej w dolnej części strony internetowej Sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez uprzedzenia. Regulaminu obowiązuje od momentu publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  4. Dane kontaktowe z obsługą Sklepu zamieszczone są w zakładce „Kontakt”. Adresem korespondencyjnym Rosa Marie jest ul. Witolda 1, 26-600 Radom oraz adres poczty elektronicznej kontakt@strojekomunijne.com
  5. Sklep zapisuje na urządzeniu dostępowym (np. komputer, telefon, tablet) Klienta pliki cookies (ciasteczka), o ile pozwalają na to ustawienia przeglądarki internetowej Klienta. Pliki te używane są do przechowywania informacji niezbędnych w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Sklepu (np. zapisywania preferencji przeglądania). To które pliki i w jaki sposób zostaną zapisane na urządzeniu dostępowym Klienta zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki internetowej Klienta.
  6. Produkty oferowane w Sklepie są niepowtarzalne i ich poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się między sobą. Zdjęcia i prezentacje video oferowanych produktów są mają charakter informacyjny i służą jedynie prezentacji przykładowych modeli. Na wygląd i kolor produktów na stronie internetowej Sklepu zasadniczy wpływ mają także ustawienia urządzeń dostępowych Klienta (np. laptop, telefon lub tablet), za co Sklep nie przyjmuje odpowiedzialności.
  7. Produkty obejmują wszystkie produkty oferowane na stronie www.strojekomunijne.com, chyba że podana jest informacja, że dane produkty są produktami partnera Rosa Marie.

§ 2 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską;

b) paczkomatem Inpost

4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

9. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

10. Sprzedawca – oznacza Rosa Marie.

11. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www…….com

12. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

13. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy  przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

14. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Korzystanie ze sklepu

1. Przeglądanie produktów w  Sklepie nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają odpowiednią stawkę podatku vat.

3. Zakładanie Konta w Sklepie
a) by założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następujących danych imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu.

b) 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

c) Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.


4.  Składanie Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:


a) znaleźć na stronie interesujące Klienta produkty

b)  wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny) ;

c) zalogować się do sklepu

d)  wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. W przypadku zamówienia grupowego pobrać z zakładki „do pobrania” formularz zamówienia grupowego i wysłać go pod adres mailowy kontakt@strojekomunijne.com, a DOPIERO NASTĘPNIE przejść do płatności.

e) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” i przejść do ekranu płatności w przypadku płatności elektronicznych lub wykonać przelew na konto podane na stronie.

5. Oferowane metody dostawy oraz płatności
a) Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:
– Przesyłka pocztowa kurierska POCZTEX
– Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Witolda 1, 26-600 Radom
– Wysyłka paczkomatem Inpost


b) Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

Jolanta Smaga Rosa Marie ul. Sapowa 2 lok 1 26-600 Radom
35 1160 2202 0000 0002 5165 9981
– Płatności elektroniczne Przelewy24
Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się na stronie Sklepu. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem email: kontakt@strojekomunijne.com

c) Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

d) Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi

inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

e) Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

f)  Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.6. Wykonanie umowy sprzedaży
a) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
Sklepie internetowym oraz dokonania płatności.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Właściciel Sklepu Internetowego zastrzega sobie prawo do weryfikacji otrzymanego zamówienia lub jego anulowania w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Klient zostanie powiadomiony o tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

c) Klient może wprowadzić zmiany w treści złożonego zamówienia lub całkowicie je anulować tylko w przypadku, gdy nie zostało ono jeszcze przekazane do realizacji. Zmiany dotyczące zamówienia należy przekazać e-mailem na adres: kontakt@strojekomunijne.pl

d) Każde zamówienie poddawane jest weryfikacji poprzez wysłanie wiadomości e-mailem i potwierdzenie otrzymania zamówienia.

e) Czas realizacji złożonego zamówienia w Sklepie Internetowym wynosi ok. 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie i otrzymania potwierdzenia mailowego.

f) Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument w postaci paragonu lub faktury vat, potwierdzający zakup.

g)  W przypadku płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Zamówienie zacznie być realizowane dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie oraz wysłaniu do Klienta maila potwierdzającego otrzymanie środków.

h) Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wykonany przez Sprzedawcę w terminie nie szybszym niż 10 – 12 dni roboczych i będzie dostępny do odbioru w salonie Rosa Marie, ul. Witolda 1, 26-600 Radom. W celu ustalenia konkretnego terminu dostawy należy kontaktować się pod adresem mailowym: kontakt@strojekomunijne.com

i) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami ( za dodatkową dopłatą) lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy

do odbioru przez Klienta w terminie ustalonym z konsultantem mailowo lub telfonicznie. O gotowości Produktu do

odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie

stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta lub telefonicznie.

c) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,

terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w przypadku zamówienia złożonego na produkty według tabeli rozmiarów. W przypadku produktów przygotowanych według specyfikacji klienta lub szytych na miarę, Klientowi nie przysługuje możliwość zwrotu towaru.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy każdego przedmiotu, partii lub części osobno.

5. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy – po wzór oświadczenia należy skontaktować się mailowo pod adresem kontakt@strojekomunijne.com.  Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia i paragonu lub faktury vat przed upływem tego terminu oraz zwrot Produktu.

6. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres email Sprzedawcy. Oświadczenie musi zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia i powód zwrotu.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Zwrot pieniędzy zostaje zrealizowany niezwłocznie po ustaleniu otrzymaniu wszystkich elementów odstąpienia. Zwrot pieniędzy obejmuje koszt zamówionych produktów. Nie obejmuje kosztów dostawy !

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy oraz Produktu, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia Produktów.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu na konto Klienta po wcześniejszym ustaleniu zwrotu mailowo z konsultantem.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

e) Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. szyta na miarę.

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

§ 5 Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić  drogą elektroniczną, za pomocą Formularza reklamacji dostępnego do ściągnięcia na stronie, na podany w na stronie adres email Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, numer zamówienia oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. W wiadomości z reklamacją należy również załączyć zdjęcia potwierdzające wadę towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towar w ramach procedury reklamacyjnej należy odesłać na adres podany na stronie sklepu w zakładce kontakt, nie później niż 5 dni roboczych od uzyskania mailowego potwierdzenia prośby o zwrot Towaru. Koszt zwrotu towaru w przypadku reklamacji ponosi Klient.

8. W przypadku reklamacji Sprzedawca może uznać, że wymieni towar wadliwy na ten sam produkt bez wady (chyba, że produkt jest niedostępny) lub zwrócić pieniądze.

9. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku, gdy niedopasowanie produktu spowodowane jest nieprawidłowym określeniem wymiarów dziecka przez Klienta lub wadą postawy dziecka. Produkty wykonane przez nas są symetryczne i zgodne z anatomią człowieka.

10. Produkty przygotowane według zamówienia klienta i jego specyfikacji oraz wykonywane według wymiarów (Szycie na miarę) wysłanych przez klienta nie podlegają reklamacji, szczególnie w przypadku, kiedy pomiar został źle pobrany przez klienta.

§ 6 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to

zgodę także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy

przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub paczkomatem Inpost  Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu

przesyłki na zlecenie Administratora.

b)  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe

Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie

internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Pozostałe kwestie ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§  7 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Aktualizacja regulaminu sklepu dnia: 01.04.2022 r.

.